NH mācību centrs ir jaunās telpās - Ģertrūdes ielā 63b!

Angļu valodas kursi:

Novērtē mūsu kursus pats - izmēģini 1 nedēļu BEZ MAKSAS!

Veic angļu valodas online-testu jau tūlīt un laimē 4 nedēļu apmācību BEZ MAKSAS!

Jaunas grupas angļu valodas apguvei tiek atvērtas katru mēnesi - KURSU KALENDĀRS!

 

NH mācību centrs piedāvā mācības gan attālināti, gan klātienē!

Citas valodas:

Franču valodas kursi

Vācu valodas kursi

Dāņu valodas kursi

Spāņu valodas kursi

Itāļu valodas kursi

Japāņu valodas kursi

Latviešu valodas kursi

Krievu valodas kursi

 

 

Seko mūsu jaunumiem:

 Atsauksmes:

«Esmu ļoti apmierināts ar pasniedzēju - varbūt tas tāpēc, ka mēs neesam īpaši liela grupa un līdz ar to pasniedzējai ir iespēja individuālāk pieiet katram audzēknim. Vēlreiz liels jums paldies :)!» GACHO reperis

«Te par visu ir padomāts- par mācību materiāliem, iespēju praktizēties un mācīties internetā, runāšanas un filmu skatīšanās vakariem, omulīgu un radošu gaisotni! Paldies un lai veicas!» Vineta Rijniece

«Iesaku šos kursus, jo tā ir iespēja uzlabot zināšanu un runāšanas prasmi un gūt prieku, kā arī ļoti jauka atmosfēra!» Sindija Lunte

 


 „Esmu priecīga, ka ejot garām namam, izlasīju, kas rakstīts uz iepriekš neredzētas izkārtnes, proti "NH mācību centrs". Tātad iespēja iemācīties angļu valodu, turklāt tuvu manai mājai. Sākot mācības šeit, sapratu, ka piedāvājums ir vēl dāsnāks, nekā biju domājusi : darbs klasē, sarunu klubs un mājas darbi internetā! Un, protams, jauki , laipni pasniedzēji. Paldies! Tie ir labākie angļu valodas kursi Rīgā!”

Tamāra RingaPakalpojuma iegādes noteikumi

Šie noteikumi ir saistoši abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, pakalpojumu iegādi un maksājumu termiņus, pakalpojuma piegādes un atteikuma, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu un pārdošanu, kas veiktas no Starptautiskā Mācību Centra “NH.lv”, SIA “Smart Training” (turpmāk tekstā – Pārdevējs).
Pircējs piekrīt šiem noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas internetveikalā vai piezvanot pa info tālruni. Pārdevējam ir tiesības mainīt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par šo tiek informēts, izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.

Pirkšana/ Pārdošana:

3.1. Vienošanās par pirkšanu/ pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad Pircējs:
3.1.1. Apstiprina pirkumu internetveikalā vai piesakot pakalpojumu pa info tālruni (par ko Pircējs tiek informēts pa e-pastu);
3.1.2. Apstiprina savu pasūtījumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi (vai uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi) un tālruņa Nr., e-pasta adresi.
Pircēja tiesības un pienākumi:
4.1. Pircējam ir jāsamaksā par pakalpojumu, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.
4.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti internetveikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
4.3. Ja Pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības, nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.
Pārdevēja tiesības un pienākumi:
5.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pa Pircēja norādītajiem kontaktiem.
5.2. Pārdevējs izsniedz e-pastā piekļuvi un instrukciju pakalpojuma lietošanai, 1 (vienas) darba dienas laikā no apmaksas saņemšanas brīža.
5.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir atbilstošas Latvijas Republikas likumdošanai un Starptautiskā Mācību Centra “NH.lv”, SIA “Smart Training” privātuma politikas noteikumiem.
Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu, tad Pircējam ir tiesības atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež Pircējam nauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai pakalpojuma apmaiņu pret citu.
Atteikšanās no pakalpojuma:
7.1. Pircējs ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā sekojošus noteikumus:
7.1.1. Informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu Pārdevējam rakstisku iesniegumu;
7.1.2. Pārdevējam ir tiesības ieturēt proporcionālu maksu par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu.
Pārdevēja pienākumos ietilpst, atgriezt Pircējam pakalpojuma summu proporcionāli neizmantotajam  apmēram, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par atteikumu no pakalpojuma), atskaitot pakalpojuma uzsākšanas izdevumus, ja tādi ir bijuši.