Angļu valodu ir iespējams apgūt vieglāk nekā Tu domā!


Angļu valoda, atšķirībā no daudzām citām svešvalodām, ir viegli apgūstama. Gan gramatika, gan fonētika, gan citas valodniecības apakšnozares angļu valodai ir vienkāršākas salīdzinot ar latviešu vai krievu valodu. NH mācību centrā, izmantojot komunikatīvās mācību metodes tiek attīstītas visas četras valodas prasmes (klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runāšana), īpaši akcentējot sarunvalodu. Līdz ar to studenti jau ar pirmajiem līmeņiem sāk saprast un runāt vienkāršos teikumos, bet augstākos līmeņos – pilnvērtīgi sazināties. NH mācību centra pasniedzēji savā pasniegšanas pieredzē ir novērojuši 3 svarīgus faktorus, kas ietekmē to, cik efektīvi studentam noritēs jaunas valodas apguves process.

1. Studentu pieraksti.
Studentam ir jābūt labi izstrādātai savu pierakstu sistēmai, t.i. ja students pieraksta jaunu vielu,  tad jāizprot tas, ka studentam šie pieraksti būs jāpārlasa. Svarīgi ir izmantot dažādas krāsas, lai izceltu sev svarīgāko, tad jaunas zināšanas tiek sistematizētas arī galvā.

2. Zināšanu atkārtošana.
Starp mums ir ļoti talantīgi cilvēki, kuriem valodas padodas viegli un bez pūlēm, tomēr lielākajai daļai no mums ir jāpiepūlas. Svarīgs valodas apguves nosacījums – ik pa laikam atkārtot to, kas bija iemācīts. Tādējādi jaunās zināšanas un prasmes tiek padarītas automātiskas, lai tās brīvi izmantotu vēlāk.

3. Trešais ir laikam vissvarīgākais punkts.
Studentam ir jānāk uz mācībām jau noskaņotam dzirdēt un arī redzēt valodu ne tikai nodarbību laikā, bet arī ārpus mācību telpas. Ja studentam ir ausis kā "antenas", kas ir noskaņotas uztvert jauno valodu no dažādiem avotiem (tie var būt gan reklāmas uzraksti, gan sociālie tīkli, gan filmas, gan radio), var garantēt, ka pienāks brīdis, kad būs jūtams zināms progress valodu apguvē.  

 

Piedāvājam lielisku iespēju apmeklēt angļu valodas nodarbības NH mācību centrā vienu nedēļu bez maksas! Lēmumu par mācību turpināšanu varēsi pieņemt pēc tās. Atrodamies Elizabetes ielā 65 – 10, Rīgā. Vairāk informācijas www.nh.lv vai zvanot 67847600!

 „Man ļoti patik New Horizons angļu valodas kursi! Pateicoties skolotājas profesionalitātei esmu izkustināta no "nulles" līmeņa angļu valodas nezināšanā. Es neapstāšos un turpināšu mācīties, un angļu valodu apgūt pilnībā. Paldies!”

Indra Žerbe, SIA "AMF"Angļu valoda, atšķirībā no daudzām citām svešvalodām, ir viegli apgūstama. Gan gramatika, gan fonētika, gan citas valodniecības apakšnozares angļu valodai ir vienkāršākas salīdzinot ar latviešu vai krievu valodu. NH mācību centrā, izmantojot komunikatīvās mācību metodes tiek attīstītas visas četras valodas prasmes (klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runāšana), īpaši akcentējot sarunvalodu. Līdz ar to studenti jau ar pirmajiem līmeņiem sāk saprast un runāt vienkāršos teikumos, bet augstākos līmeņos – pilnvērtīgi sazināties. NH mācību centra pasniedzēji savā pasniegšanas pieredzē ir novērojuši 3 svarīgus faktorus, kas ietekmē to, cik efektīvi studentam noritēs jaunas valodas apguves process.