+371 67847600

 

Atsauksmes

"Atzinīgi vērtējam to, ka darbinieku zināšanu pārbaudes un mācības iespējams organizēt mums izdevīgā laikā, zināšanu pārbaudes rezultātus var saņemt ļoti operatīvi, kā arī nepieciešamības gadījumā mācību laiku iespējams elastīgi mainīt, piemērojot to mūsu darba grafikam.

Mācību centra speciālisti ir pretīmnākoši un atsaucīgi."

SIA "Lursoft IT" valdes locekle,
Guna Esenberga

"Ņemot vērā, ka esmu no Ventspils, man patika, ka nodarbības (sesijas) bija iespējams apmeklēt man piemērotā laikā un tempā. Nodarbību laikā izmantotā metode, kā arī programmas, mācībspēks un personāls, novērtēju kā ļoti profesionālu. Mācības tika organizētas nepiespiestā atmosfērā un viennozīmīgi var teikt, ka savas zināšanas esmu uzlabojis."

Viktors Solovjovs, Ventspils Nafta

Projektu vadība ar Agile SCRUM

SCRUM ir organizatorisku un metodoloģisku pasākumu kopums, kas radās un sākotnēji tika pielietots inovatīvu un kompleksu IT projektu īstenošanai. Šodien SCRUM ir ietvars, kas piemērojams jebkura lieluma vai sarežģītības projektiem un to var efektīvi izmantot jebkurā nozarē, lai radītu produktu, pakalpojumu vai sasniegtu kādu citu rezultātu”.

SCRUM pieeja veiksmīgi tiek izmantota projektu īstenošanai IT, publisko pakalpojumu (piem., transporta, veselības), izglītības, zinātnes, apdrošināšanas, reklāmas u.c. nozarēs.

Kursa mērķis: sniegt apmācību dalībniekiem izpratni par SCRUM ietvaru, tā darbības principiem un noteikumiem, SCRUM komandas darbību, lomām un uzdevumiem, kā arī jaunas zināšanas par projekta plānošanu un īstenošanu atbilstoši SCRUM metodoloģijai, kā arī palīdzēt attīstīt praktiskas iemaņas un prasmes SCRUM pielietošanai projektu realizācijā.

Mācību programma veidota atbilstoši SBOK ™ ceļvedim (A Guide to the SCRUM BODY OF KNOWLEDGE (SBOKTM GUIDE) , kas izstrādāts kā “standarta rokasgrāmata organizācijām un profesionāļiem, kuri vēlas ieviest SCRUM, kā arī tiem, kas jau to dara, un kuri vēlas veikt nepieciešamos uzlabojumus savos procesos”.

 Empīriskie dati rāda, ka uzņēmumos un organizācijās, kurās tiek izmantota SCRUM projektu vadības sistēma:

·        pastāvīgi tiek radīta augstāka atdeve no ieguldījumiem (angl. Returns of Investments),

·        notiek lielāka fokusēšanās uz vērtību orientētu piegādi (angl. Value-driven Delivery),

·        projekta rezultāti tiek sasniegti agrāk nekā izmantojot tradicionālo projekta vadības pieeju.

Kurss domāts gan tiem projektu vadītājiem, kas jau savā praksē izmanto Agile SCRUM pieeju, topošajiem SCRUM komandas vadītajiem (Scrum Masters), Produktu īpašniekiem (Product Owners) un komandas locekļiem,  kuri vēlas padziļināt savas zināšanas un izpratni par SCRUM ieviešanu un īstenošanu uzņēmumā un/vai sagatavoties eksāmenu kārtošanai SMC un PCO sertifikātu iegūšanai, kā arī tiem, speciālistiem, kuriem nav iepriekšējās pieredzes vai zināšanu par SCRUM un kuri vēlas gūt izpratni par SCRUM projektu vadību un tās izmantošanas un ieviešanas iespējām uzņēmumos un organizācijās

Kursa saturs:

Agile izveide un izmantošanas iespējas

 1. Agile izveide un attīstība
 2. Agile principi un Agile manifests
 3. Tradicionālā projektu vadība vs. Agile projektu vadība
 4. Kas ir SCRUM? SCRUM vērtības, obligātie nosacījumi un darbības principi
 5. Iteratīvā pieeja projekta vadībā; kad un kā tā strādā?
 6. SCRUM pielietošana uzņēmumos
 7. SCRUM praksē - Simulācijas spēle I

Projekta ierosināšana un izstrāde ar SCRUM

 1. SCRUM projekta dzīves cikls
 2. b.      Vīzija (Product Vision), prioritāro darbu saraksts (Prioritized Product Backlog), laika grafiks (Release Planning Schedule)
 3. SCRUM artefakti: produkta uzkrājums (Product Backlog), sprinta uzkrājums (Sprint backlog), laika/darba izpildes diagrammas (Burndown Charts) un produkta pieaugums (Product Increment)
 4. Sprintu plānošana
 5. Sprinta mērķis un izpildītā darba (Done) definīcija
 6. Projekta vērtības (Value) aprēķināšanas metodes
 7. SCRUM praksē - Simulācijas spēles II un III

SCRUM projekta komanda, lomas un uzdevumi

 1. Produkta īpašnieks (Product Owner), tā uzdevumi
 2.  SCRUM komandas kapteiņa (Scrum Master) loma projekta īstenošanā
 3.  SCRUM komanda (Scrum Team), tās uzdevumi
 4.  Cilvēkresursu vadība atbilstoši SCRUM
 5.  SCRUM praksē - Simulācijas spēles IV un V

Projekta īstenošana - SCRUM metodoloģija

 1. Lietotāju stāsti (User Stories), to veidošana; epikas (Epics)
 2. Sprina funkcionalitātes saraksta (Sprint Backlog) veidošana
 3. Darba uzdevumi (Tasks)
 4. Sprinta plānošana - 1. un 2. daļa
 5. Tāfeles izmantošana SCRUM projekta īstenošanā
 6. Projekta dokumentācija un atskaites
 7. SCRUM praksē - Simulācijas spēles VI un VII

SCRUM darba norise un plānošana

 1. Ikdienas sanākšana (Daily Standup Meetings)
 2.  Sprinta pārskats (Sprint Review Meeting)
 3.  Sprinta retrospektīva (Retrospect Sprint Meeting)
 4.  Risku identificēšana un vadība
 5.  Izmaiņu pieprasījumi un vadība (Change Requests and Management)
 6.  SCRUM praksē - simulācijas spēle VIII

KOPSAVILKUMS  - Agile SCRUM projektu vadības sistēmas ieviešana un darbība uzņēmumā: izaicinājumi un iespējas

Dienu skaits: 3
Maksa privātpersonām (bez PVN): 600.00 €
Maksa organizācijām (bez PVN): 600.00 €

Kursa grupas

Tradicionāla apmācība grupās / Apmācība ar instruktoru
 

Copyright © 2007-2018 NH mācību centrs. All rights reserved. NH mācību centrs

NH mācību centrs Uzziniet vairāk!      Tāl.: 67847600      Adrese: Elizabetes 65-10, Rīga, LV-1011      E-pasts: office@nh.lv       Privacy Policy

Top.LV